ottobre 2013
MOSTRA D’ARTE CONTEMPORANEA
MARTINA FRANCA (BARI)